Извор вода изворваше

1.
Извор вода, извор вода изворваше, ей,
малка мома, малка мома налеваше –
во водата, во водата се глендаше, ей
во водтата, во водата се глендаше.
2.
Сама си се, сама си се бендисваше, ей
сама си се, сама си се бендисваше –
ка’съм кнока, ка’съм кнока и висока, ей
да бе/х/ малко, да бе/х/ малко църнаока.
3.
Дà го зевам, дà го зевам кой го сакам, ей
дà го зевам, дà го зевам кой го сакам,
царетому син, царетому син го сакам. ей
царетому син, царетому син го сакам.
4.
Везден дена, везден дена азна сечи, ей
навечера, навечера азна брое –
да ми купи, да ми купи шарен гердан, ей
да ми купи шарен гердан, свилен колан!

Песента е от с.Шестево. Старата езикова форма на местно наречие („царето му син“ – царският син, синът на царя) е свидетелство, което според специалисти насочва тя да бъде датирана към XV-XVI век.
В Костурско песента е популярна с няколко мелодии. 


Включена в албум:

„Смиляна“, CD
Албум Смиляна, Любка Рондова


Чуй аудио-мостра:

Извор вода изворваше, обработка Емил Колев