Църна се чума зададе

1.
Църна се чума зададе
там долу Демир Капия,
там долу в Македония.
Кой ке се юнак избере
чумата да я пропъди
от жална Македония.
2.
Избрал се Делчев войвода
со свойта верна дружина –
комити млади юнаци!
Първа ми пушка пукнала,
удри го Делчев войвода
во лева страна, в сърцето!
3.
Тогай ми Делчев извикнал:
“Дружино, верна, сговорна,
кога ке дома пойдете,
майка ми ке ве пречека,
за мене ке ве запраша –
поклон от мене сторете!”

Легендарният ръководител на националноосвободителното движение в Македония срещу турското робство Гоце Делчев загива на 4 май 1903 г. в с.Баница, Серско, още преди да е избухнало Илинденското въстание. Песента е създадена след неговата смърт и е популярна в няколко варианта.

 


Включена в албум:

„Смиляна“, CD
Албум Смиляна, Любка Рондова

© 2000, 2006 ЗЕН Електроникс


Чуй аудио-мостра:

Църна се чума зададе,
обработка Любен Тачев